Јавна набавка ВЈН 01/2017

Објављено 13. феб 2017. у 2017, Јавне набавке

Предмет јавне набавке: набавка  намирница за исхрану Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Паттија 1 (21.03.2017) Одлука о додели уговора Паттија 2 (21.03.2017) Одлука о додели уговора Паттија 3 (21.03.2017) Одлука о додели уговора Паттија 4 (21.03.2017) Одлука о додели уговора Паттија 5 (21.03.2017) Одлука о додели уговора Партија 6 (21.03.2017) Одлука о додели уговора Партија 7 (21.03.2017) Обавештење Партија II (06.04.2017) Обавештење Партија IV (06.04.2017) Обавештење Партија VI (06.04.2017) Обавештење Партија I (07.04.2017) Обавештење Партија III (07.04.2017) Обавештење Партија V (07.04.2017) Обавештење Партија...

Сазнај више

Јавна набавка ЈНМВ 01/2017

Објављено 8. феб 2017. у 2017, Јавне набавке

Предмет јавне набавке: набавка електричне енергије Позив за подношење понуда Koнкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору електрична...

Сазнај више

Јавна набавка ЈНМВ 02/2016

Објављено 19. апр 2016. у 2016., Јавне набавке

Предмет јавне набавке: Набавка средстaва за хигијену Конкурсна документација   Одлука о додели уговора Партија I Одлука о додели уговора Партија II   Обавештење о закљученом ugovoru partija II Обaвештењe o закљученом уговору партија...

Сазнај више

Јавна набавка 01-2016

Објављено 1. феб 2016. у 2016., Јавне набавке

Предмет јавне набавке: НАБАВКА НАМИРНИЦЕ ЗА ИСХРАНУ ОРН ( 15000000 ) Конкурсна документација Одлука о додели уговора – Партија 1 Одлука о додели уговора – Партија 2 Одлука о додели уговора – Партија 3 Одлука о додели уговора – Партија 4 Одлука о додели уговора – Партија 5 Одлука о додели уговора – Партија 6 Одлука о додели уговора – Партија 7   Обавештења о закљученим уговорима: Обавештење Партија I Обавештење Партија II Обавештење Партија III Обавештење Партија IV Обавештење Партија V Обавештење Партија VI Обавештење Партија...

Сазнај више